SWAN'S, s.r.o
Mariánske nám. č.4
053 04 Spišské Podhradie
IČO: 35 874 295
DIČ:2021797602
OR OS Košice, vložka číslo 20532/V
č.ú. 5052472352 / 0900
IBAN: SK 2809000000005052472352
SWIFT- BIC kod: GIBASKBX
Tel: +421 948 097 459
Email: info@swans-sk.eu